Página d'inici  www.lajana.net 
 

HISTORIA 

  HISTORIA INICI>>HISTORIA  
SITUACIO 
EL POBLE 
    Vila del Baix Maestrat en la província de Castelló, el seu origen segons alguns historiadors com Diago o Jaime Prades, ho atribueixen a Jano, fill de Jafet i nét de Noé. Aquestes hipòtesis són dificiles de provar, perquè aquests historiadors no confirmen dades sobre ells.

     El que si ja té mes fonament històric és la ubicació de "Intibilis"en la Vila. Segons els Vasos Apolinares, "Intibilis" era una mansió en la Via Augusta on es creuava amb la Via Hercúlea que anava de Penyiscola a Saragossa. En aquests Vasos Apolinares cita la distància de "Intibilis" entre Dertosa (Tortosa) i Ildum en 27 milles, a més ho confirma la quantitat de monedes romanes, teules, ceràmica, etc., que s'han trobat en el nucli urbà, però ho mes important és la estatueta de bronze del déu romà Hèrcules que es va trobar l'any 1943 en la Plaça Major, el que demostra l'existència d'un oratorio per a la protecció dels viatgers.

     De l'època ibèrica, tenim el poblat "dels Castellets" i el "dels Vilarojos" i de l'època romana, un vila al costat de la Via Augusta. En el període visigótico cap confirmar una cripta existent sota el sòl de l'església. Ja en època àrab, el cèlebre historiador i geografo Al Idrisi (1147) fa al·lusió per primera vegada al nom de La Jana.

     Iniciada la conquesta per Jaime I, Hugo de Follalquer, castellà d'Amposta i maestre de l'ordre de l'Hospital en la Corona d'Aragó concedeix, el 17 d'Abril de 1237 Carta Pobla al lloc anomenat del Carrascal i en els lindants de dit lloc figura La Jana el que confirma l'existència de la Carta Pobla de la nostra Vila, anterior a la del Carrascal.

    Amb la repoblació a força de la gent de Lleida i del prepirineu, pren gran auge la ramaderia que dóna lloc a la concessió del Privilegi del Ligallo, que a la vegada crea la Fira de La Jana, de gran prestigi en la comarca, els dies 28, 29 i 30 d'Octubre. Avui en dia se celebra l'últim cap de setmana de dit mes.

    Fou senyoriu de l'orde de l'Hospital des del 1.233 fins el 1.319, i posteriorment senyoriu de l'orde de Montesa fins el segle XIX. Durant l'època medieval fou una petita vila del terme de Cervera assignada a les rendes de la Mesa Maestral de Montesa. El 1.540 fou convertida en vila independent pel Mestre de l'orde. En el segle XVIII foren partidaris de Felip de Borbó. La seua església parroquial és de les acaballes del segle XVII. En tenia 1.350 habitants (janencs) el 1.850, 2.232 el 1.900; 908 el 1.994 i 812 el 2.000.
SERVEIS 
FESTES 
GASTRONOMIA 
VIDA ECONOMICA 
LA CORPORACIO 
INFO. MUNICIPAL 
ACTIVITAT SOCIAL 
NOTICIES 
CURIOSITATS 
ENLLAÇOS 
CONTACTAR 
INICI 
Cambiar a  Valenciano