www.lajana.net/lapedralta
Butlletí d'Informació de l'Associació Janenca de Cultura ·   Nº 28 ·   Gener 2006 ·  Any VI ·  Edició Digital
La Pedralta

Edita:
Associació Janenca de Cultura
Plaza Mayor, 14
12340 La Jana
(Baix Maestrat)
ass-janenca-cultura@lajana.net

Dipòsit Legal:
CS-77-1999

Director:
Víctor Griñó Roca

Consell de redacció:
Andreu Roca Vallés
Andrés Cumba Coloma
Magda Simó Betlran
Alfredo Roé Cervera
Marina Griñó Roca

Col·laboradors:
Mª Pilar Ruiz
Pedro Arnau
Paco Vea
Josep Maria Ruiz
Alumnes de primària del col·legi públic de la Jana
L’home Fardatxo

Col-labora en l'edició:

       

Edició digital:Enllaços
La Jana
Societat Musical Sta. Cecilia
C. F. La Jana
Penya Taurina
Penya Barcelonista
Contactar
Amb l'Associació
Temes relacionats amb la web
Hemeroteca

Portada
Editorial
L’Associació informa
Dossier especial Fira 2005
Actualitat
Històries
23-O: EL DIA D
El Nadal
Prou
Marina Griñó
Alumnes de primària del Col·legi Públic de La Jana
L’Home Fardatxo
Crònica de la vespra de reis
Retalls de premsa
Entrevista
Alfredo Roé
Entrevista a Paco i Fran Simó
Magda Simó
Receptes de cuina
Critiques
Olives trencades Aluminosis, Ovidi Montllor, Pere Simó
Mª Pilar Ruiz
Música
Esport
Carta d’un músic agraït Societat Musical Santa Cecília Mals temps per la lírica
Un músic
Josep Maria Ruiz
Pedro Arnau
Els nous janencs