www.lajana.net/lapedralta
Butlletí d'Informació de l'Associació Janenca de Cultura ·   Nº 27 ·   Juliol 2005 ·  Any VII ·  Edició Digital
Sumari
Inici
Editorial
L’Associació informa
Dossier especial Fira 2005
Actualitat
Crònica de la CNT
El Nadal
Crònica de la vespra de reis
Retalls de premsa
Històries
Prou
Entrevista
Entrevista a Paco i Fran Simó
Receptes de cuina
Olives trencades
Critiques
Aluminosis, Ovidi Montllor, Pere Simó
Música
Carta d’un músic agraït
Societat Musical Santa Cecília
Esport
Mals temps per la lírica
Els nous janencs

Enllaços
La Jana
Societat Musical Sta. Cecilia
C. F. La Jana
Penya Taurina
Penya Barcelonista
Contactar
Amb l'Associació
Temes relacionats amb la web

ELS NOUS JANENCS

Ací tenim a la nostra nova amiga,
Mariona Navarro i Vives, que va
nàixer el dia dinou de setembre
del passat any. Els seus pares són
Damian i Laura.A Nadia Beltran Blasco la vam
poder conéixer per primer cop el
vint-i-sis d’octubre del passat any.
Els seus pares són Jose Luís i
Rosana.
Aquesta és la filla de Paco i
Magalin. El seu nom és Carmen
Vea Olivier, i va veure la llum per
primer cop el cinc de novembre del
2005.
La Pedralta
Associació Janenca de Cultura
Plaza Mayor, 14 - 12340 La Jana - (Baix Maestrat)
ass-janenca-cultura@lajana.net
CS-77-1999