www.lajana.net/lapedralta
Butlletí d'Informació de l'Associació Janenca de Cultura ·   Nº 27 ·   Juliol 2005 ·  Any VII ·  Edició Digital
Sumari
Inici
Editorial
L’Associació informa
Dossier especial Fira 2005
Actualitat
Crònica de la CNT
El Nadal
Crònica de la vespra de reis
Retalls de premsa
Històries
Prou
Entrevista
Entrevista a Paco i Fran Simó
Receptes de cuina
Olives trencades
Critiques
Aluminosis, Ovidi Montllor, Pere Simó
Música
Carta d’un músic agraït
Societat Musical Santa Cecília
Esport
Mals temps per la lírica
Els nous janencs

Enllaços
La Jana
Societat Musical Sta. Cecilia
C. F. La Jana
Penya Taurina
Penya Barcelonista
Contactar
Amb l'Associació
Temes relacionats amb la web

L’Associació informa


   Per rebre la revista a la vostra direcció postal, heu d’estar inscrits a l’Associació Cultural. La quota a pagar és la quota de soci. La Pedralta és el butlletí d’informació de l’associació que s’envia gratuïtament a tots els socis.


   A partir d’ara canviarà la forma de pagament. Només vos caldrà donar-nos el vostre número de conte, i nosaltres ens encarregarem del demés. TOTS ELS SOCIS HAN D’ENVIAR AQUEST BUTLLETÍ PER A QUE PUGUEM CANVIAR LA FORMA DE PAGAMENT, FENT-LA AIXÍ MÉS CÒMODA TANT PER AL SOCI COM PER A L’ASSOCIACIÓ.

   Per donar-se de baixa, només cal que ho senyaleu al centre, haureu d’escriure “BAIXA” al centre del butlletí, a la dreta d’on es llegeix “REVISTA LA PEDRALTA”.

   Aquí baix ha el butlletí de subscripció.

   Tots els camps assenyalats son obligatoris d’emplenar.
Descarregar BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ LA PEDRALTA  


La Pedralta
Associació Janenca de Cultura
Plaza Mayor, 14 - 12340 La Jana - (Baix Maestrat)
ass-janenca-cultura@lajana.net
CS-77-1999