CURIOSIDADES
Possible origen dels cognoms habituals de La Jana.

     En estes pàgines es mostren una recopilació resumida de l'origen d'alguns dels cognoms mes comuns en La Jana, uns establits fa segles com Aviñó, Balaguer, Berge, Boix, Coloma, Gargallo, Pavia, Pla, Prades, Valles, etc.. ( dels que hi ha constància des del segle setze). i altres de mes moderna asentación. Dades obtingudes en Internet , després d'una minuciosa recerca, que espere que s'aproximen en el màxim al rigor històric que esta informació precisa.

     Cap fer alguns aclariments pel que fa a cognoms i llinatges. Segurament persones que encara no sent família posseïxen el mateix cognom, bé, quan fem referència a poblacions xicotetes és possible que si estudiem els avantpassats segur que apareix un parentiu originari. Ara no significa que tots els Fernández ni tots els Pérez que hi ha en el món siguen originaris de la mateixa família. Amb açò vull dir que no totes les persones que porten el mateix cognom pertenyen al mateix llinatge. No cal confondre lo un i allò altre.

     Els escuts pertanyen als llinatges, quasi sempre nobles, però no tots posseïxen escut d'armes. Pot donar-se el cas que una part de la família d'un mateix llinatge el tinga i l'altra no. Tampoc no es pot utilitzar l'escut d'un altre, i açò fins no fa moltes dates estava penat.

     Per tant, no cal fiar-se molt del que ens oferixen per a decorar les nostres parets, o millor dit cal exigir un bon estudi i rigor històric per a no caure en enganys.

     Tornant al tema que ens ocupa, històricament queda mes que provat que una gran part dels repobladors del Regne de València eren gents vingudes de Catalunya i sobretot de les terres de ponent, com ho demostra l'abundància de cognoms d'origen lleidatà. En La Jana ocorre el mateix i per proximitat amb esta Comunitat s'han anat incorporant altres amb el pas dels temps.

Llistat de Cognoms

Alegre  -   Aviñó  -   Baila  -   Balaguer  -   Barreda  -   Bayarri  -   Beltran  -   Berge  -   Boix  -   Capafons  -   Castell  -   Cervera  -   Coloma  -   Compte  -   Culla  -   Cumba  -   Eroles  -   Escuder  -   Esteller  -   Gargallo  -   Gauxax  -   Gimeno  -   Miñana  -   Pareja  -   Pavía  -   Pla  -   Prades  -   Puchol  -   Querol  -   Roca  -   Roig  -   Salvador  -   Saurina  -   Segarra  -   Sierra  -   Simó  -   Tarragó  -   Vallés  -   Vea  -   Verge  -   Vilanova  -   Viola  -  

Els cognoms no destacats estan pendents d'estudi.
Si disposeu de dades dels cognoms o desitgeu fer alguna correcció, pregaria me ho féreu saber.
webmaster@lajana.net